O 41 pytaniach

Kwestionariusz ten sklada sie z 41 pytan. Oparty jest na typologii Carl Jung, która jest testem osobowosci sporzadzonym, aby pomóc okreslic pewne istotne preferencje osobiste. Katharine Briggs i jej córka Isabel Myers opracowaly ten miernik podczas Drugiej Wojny Swiatowej, a uzyte kryteria oceny pochodza z teorii Carl Junga zawartej w jego pracy 'Psychological Types’ (,,Typy psychologiczne”).